Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Gotuj po hiszpańsku II

Zmiana wielkości tekstu:

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II” Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w rekrutacji do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Czytaj więcej: Gotuj po hiszpańsku II

Małopolski tele-Anioł

Zmiana wielkości tekstu:

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.

Celem projektu "Małopolski tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

Czytaj więcej: Małopolski tele-Anioł

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Zmiana wielkości tekstu:

Stypendia SPESProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

Czytaj więcej: Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

O co chodzi z tą „ koordynacja ” ?

Zmiana wielkości tekstu:

Twoje wnioski o świadczenia rodzinne ( w tym 500 +) , jeśli wraz z dziećmi przebywasz na terenie Polski, a drugi z rodziców / opiekun faktyczny/opiekun prawny dziecka:
• przebywa (ale nie jest to pobyt o charakterze turystycznym, naukowym, lecznicz ym)
• pracuje w jednym z wymienionych krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, w Słowenii, Szwecji, Wegrzech, Włoszech, W ielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Sz w ajcarii. prawdopodobnie podlegają koordynacj... CZYTAJ WIĘCEJ

Zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zmiana wielkości tekstu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

( art.6 ust.4 pkt 2 oraz art.7 ust.1 pkt.5, Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) informuje, że w pierwszym kwartale 2018 r. rozpoczną się zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej: Zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Strona 19 z 23

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top