Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie informuję, że w związku z zbliżającym się terminem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie oraz dzielnicowi Posterunku Policji w Czernichowie będą udzielać porad zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Czytaj więcej: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informacja o działalności Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie

Zmiana wielkości tekstu:

Świadczenie wychowawcze czyli Rodzina 500+ – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Zmiana wielkości tekstu:

500plus

Już od 1 l lutego rusza kolejny nabór wniosków na świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 popularnie zwanego „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze przeznaczone jest dla każdego dziecka – niezależnie od dochodów.

Czytaj więcej: Świadczenie wychowawcze czyli Rodzina 500+ – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

III edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!

Zmiana wielkości tekstu:

W Krakowie ruszył nabór do III edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Krakowa oraz powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Krakowie.

Udział w projekcie „Proaktywni z POWER-em!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Czytaj więcej: III edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie poszukuje

Zmiana wielkości tekstu:

ASYSTENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020

Wymagane kwalifikacje:

  • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadania:

  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
  • pomoc nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej będą świadczone na podstawie umowy zlecenie.

Koszt jednej godziny zegarowej świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
nie może przekroczyć 30,00 zł (brutto/brutto).

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1 – w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej” w siedzibie - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie w terminie do dnia 18 września 2020r.


Informacji w sprawie programu udziela: Anna Romańska - GOPS Czernichów

tel: 12 270 21 57

Czernichów, dnia 2020-09-11                    

Anna Romańska

Kierownik GOPS Czernichów

Strona 18 z 28

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top