Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Targi Seniora

Zmiana wielkości tekstu:

targis

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie organizuje wyjazd na TARGI SENIORA. Osoby chętne na zorganizowany wyjazd autokarowy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 270 21 57 do dnia 28 września 2018 r. Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj więcej: Targi Seniora

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku

Zmiana wielkości tekstu:

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie programu „Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Czytaj więcej: Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku

Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia do Jednostek Organizacyjnych, Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ

Zmiana wielkości tekstu:

SPECJALNY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie jako realizator programu Dobry Start informuje, że w celu zminimalizowania ryzyka poszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne oraz ograqniczenia prób wyłudzeń, został uruchomiony odrębny adres poczty elekltronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Z tego adresu będą wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia w ramach programu Dobry Start.

Informujemy jednocześnie, że otrzymanie wiadmości o przyznaniu świadczenia nie wymaga informacji zwrotnej w żadnej formie.

Klauzula informacyjna

Zmiana wielkości tekstu:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie.

2. W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz aktów prawnych szczególnych na podstawie, których działają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Każda osoba zainteresowana posiada prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia - RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe co do zasady, (poza prawnie uzasadnionymi przypadkami) nie będą przekazane do państw UE i państw trzecich.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. złożenie stosownego wniosku) jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne lecz może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

………………………………….

/data i podpis/

Strona 18 z 23

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top