Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zmiana wielkości tekstu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

( art.6 ust.4 pkt 2 oraz art.7 ust.1 pkt.5, Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) informuje, że w pierwszym kwartale 2018 r. rozpoczną się zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej: Zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Zmiana wielkości tekstu:

                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Czytaj więcej: Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są...

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Zmiana wielkości tekstu:

                   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Czytaj więcej: Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2017/2018 są...

Program „Rodzina 500+” nowy okres zasiłkowy

Zmiana wielkości tekstu:

Program „Rodzina 500+” nowy okres zasiłkowy

W dniu 26.07.2017 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach, dotyczących programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Karty Dużej Rodziny.

Czytaj więcej: Program „Rodzina 500+” nowy okres zasiłkowy

INFORMACJA

Zmiana wielkości tekstu:

                                                                                   Czernichów, 13.01.2017r.

INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie informuje, że w roku 2017 w związku z obowiązkiem przedstawienia planu postępowań o udzielenie zamówień, nie przewiduje realizacji zadań o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, lub dla których przewiduje się ogłoszenie zamówienia w trybie Pzp.

Strona 16 z 20

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top