Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

„PIERWSZY DZWONEK”

Zmiana wielkości tekstu:

„PIERWSZY DZWONEK”

Gmina Czernichów ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Czytaj więcej: „PIERWSZY DZWONEK”

KARTA DUŻEJ RODZINY - PROGRAM ULG I ZNIŻEK DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Zmiana wielkości tekstu:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Czytaj więcej: KARTA DUŻEJ RODZINY - PROGRAM ULG I ZNIŻEK DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

TYGODNIOWY PLAN PRACY – OPDOPP W KRAKOWIE – FPoPP

Zmiana wielkości tekstu:

TYGODNIOWY PLAN PRACY – OPDOPP W KRAKOWIE – FPoPP

Czytaj więcej: TYGODNIOWY PLAN PRACY – OPDOPP W KRAKOWIE – FPoPP

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS

Zmiana wielkości tekstu:

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej projekty mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Czytaj więcej: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS

„BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ”

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie przyłącza się do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. W dniu  9 luty 2015 r: - Cartoon Network rozpoczął  ogólnopolską kampanię społeczną „Bądź kumplem, nie dokuczaj”.

Czytaj więcej: „BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ”

Strona 15 z 16

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top