Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o „500+”

Zmiana wielkości tekstu:

500plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie przypomina – w tym roku osoby, które mają przyznane świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, nie muszą ponownie składać wniosku. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

W tym roku jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lipca nowych wniosków na nowy okres oświadczeniowy, gdyż obecny okres świadczeniowy trwa aż do 31 maja 2021 r.

Czytaj więcej: W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o „500+”

Dobry Start 300 dla ucznia

Zmiana wielkości tekstu:

Dobry start 300 dla ucznia

SPECJALNY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie jako realizator programu Dobry Start informuje, że w celu zminimalizowania ryzyka poszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne oraz ograniczenia prób wyłudzeń, Od 2018 r. funkcjonuje odrębny adres poczty elekltronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Z tego adresu będą wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia w ramach programu Dobry Start.

Informujemy jednocześnie, że otrzymanie wiadomości o przyznaniu świadczenia nie wymaga informacji zwrotnej w żadnej formie.

Czytaj więcej: Dobry Start 300 dla ucznia

„Twój Parasol”

Zmiana wielkości tekstu:

parasol

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol” – stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Aplikacja umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także daje możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, zawiera również informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

INSTRUKCJA

Zmiana wielkości tekstu:

Instrukcja pomocy żywnościowej

dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

1. SANEPID - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga  pomocy żywnościowej
3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały  pomoc żywnościową

- FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI
- POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
- POLSKI CZERWONY KRZYŻ
- CARITAS
- STWOARZYSZNIE ODRA- NIEMEN

4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty
5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od  MRPiPS
6. OPS  kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość  i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt

Objęcie osoby kwarantanną nie oznacza automatycznie, że dana osoba/rodzina musi być objęta pomocą Ośrodka. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych z pracy, innych osób i podmiotów), nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie wyżywienia.

Informacje dotyczące listy osób objętych kwarantanną, zarówno na podstawie decyzji inspekcji sanitarnej jak i z tytułu powrotu do kraju (po 14 marca 2020 r.), mogą być pozyskiwane przez OPS bezpośrednio z Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych, z Policji, jak również od osób trzecich i samych zainteresowanych.

Inspekcja Sanitarna przekazuje dane dot. osób objętych kwarantanną, wymagających pomocy, do ośrodków pomocy społecznej. Małopolski Państwowym Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwrócił się do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, aby posiadane przez nich dane były na bieżąco przekazywane bezpośrednio do właściwych miejscowo Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Osoby powracające na granicach RP przekazują Straży Granicznej informacje o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będą odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu do kontaktu z tą osobą. Dane te przekazywane są do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdy z podróżnych na granicy otrzymuje również informację w zakresie zaleceń do odbywania kwarantanny domowej.

W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby/rodziny poddanej kwarantannie - ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

Uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym, pracownicy OPS powinni pełnić dyżury pod wskazanym na platformie numerem telefonu, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Link do strony z ulotką przygotowana przez Ministerstwo:

https://www.gov.pl/web/rodzina/na-co-moga-liczyc-osoby-objete-kwarantanna-sprawdz

instr

UWAGA

Zmiana wielkości tekstu:

Czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, jak również zgodnie z wytycznymi resortu rodziny w/s działań pomocy społecznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadza następujące działania zmierzające do ochrony pracowników:

  • Ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w terenie
  • Wszelkie sprawy należy załatwiać i procedować w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne
  • Wszelkie dokumenty, wnioski, podania powinny być składane w wersji elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP lub pocztą elektroniczną (e-mail)
  • Dokumenty w formie papierowej należy wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Czernichów
  • Godziny pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie ulegają zmianie

  • Wszystkie świadczenia wypłacane w kasie Urzędu Gminy od miesiąca marca – do odwołania będą wypłacane w formie przekazów pocztowych

  • Wszystkie zaplanowane wypłaty świadczeń w formie przelewów na konta oraz przekazów pocztowych będą realizowane w przewidzianych terminach

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez e-PUAP. Wszystkie niezbędne kontakty znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie w zakładce „O Ośrodku”.

DZIAŁANIA POMOCOWE MAJĄ SENS,

GDY POMAGAJĄCY SĄ BEZPIECZNI.

Strona 15 z 23

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top