Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie poszukuje

Zmiana wielkości tekstu:

ASYSTENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020

Wymagane kwalifikacje:

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadania:

 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
 • pomoc nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej będą świadczone na podstawie umowy zlecenie.

Koszt jednej godziny zegarowej świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
nie może przekroczyć 30,00 zł (brutto/brutto).

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1 – w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej” w siedzibie - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie w terminie do dnia 18 września 2020r.


Informacji w sprawie programu udziela: Anna Romańska - GOPS Czernichów

tel: 12 270 21 57

Czernichów, dnia 2020-09-11                    

Anna Romańska

Kierownik GOPS Czernichów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie poszukuje (2)

Zmiana wielkości tekstu:

ASYSTENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020

Wymagane kwalifikacje:

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadania:

 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
 • pomoc nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej będą świadczone na podstawie umowy zlecenie.

Koszt jednej godziny zegarowej świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
nie może przekroczyć 30,00 zł (brutto/brutto).

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1 – w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej” w siedzibie - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie w terminie do dnia 18 września 2020r.


Informacji w sprawie programu udziela: Anna Romańska - GOPS Czernichów

tel: 12 270 21 57

Czernichów, dnia 2020-09-11                    

Anna Romańska

Kierownik GOPS Czernichów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 11.09.2020 r.

Zmiana wielkości tekstu:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020 dla dorosłych niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Czernichów.

Zgodnie z przepisem art.4 pkt 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 11.09.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

Zmiana wielkości tekstu:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020 dla dorosłych niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Czernichów.

Zgodnie z przepisem art.4 pkt 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

III nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0"

Zmiana wielkości tekstu:

Strona 14 z 23

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top