Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Nowy specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Zmiana wielkości tekstu:

Z dniem 1 grudnia 2018 r. rozpoczął działalność nowy specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie., który został uruchomiony w miejsce dotychczas prowadzonego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie os. Krakowiaków 46.

Czytaj więcej: Nowy specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Czytaj więcej: Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny

Małopolskie Aktywne Kobiety

Zmiana wielkości tekstu:

ulotka awersw

Czytaj więcej: Małopolskie Aktywne Kobiety

Targi Seniora

Zmiana wielkości tekstu:

targis

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie organizuje wyjazd na TARGI SENIORA. Osoby chętne na zorganizowany wyjazd autokarowy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 270 21 57 do dnia 28 września 2018 r. Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj więcej: Targi Seniora

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku

Zmiana wielkości tekstu:

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie programu „Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Czytaj więcej: Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku

Strona 13 z 19

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top