Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Akademia Rozwoju – Program dla kobiet

Zmiana wielkości tekstu:

arpdk

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online.

Czytaj więcej: Akademia Rozwoju – Program dla kobiet

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

Zmiana wielkości tekstu:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:
- w formie papierowej poprzez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Czernichów dostępnej w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek    7:30-17:00
- wtorek-czwartek   7:30-15:30
- piątek 7:30-14:00
- przesłać pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie : 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1
-  w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP: /6wew0fx225/skrytka

Program asystent rodziny na rok 2021

Zmiana wielkości tekstu:

PLAKAT FUNDUSZU PRACY

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773) ogłosił „Program asystent rodziny na rok 2021”, który dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Czytaj więcej: Program asystent rodziny na rok 2021

ZASADY UDZIELANIA POMOCY dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Zmiana wielkości tekstu:

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie, można złożyć ustnie do protokołu poza siedzibą Ośrodka, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być z urzędu za zgodą osoby uprawnionej.

Czytaj więcej: ZASADY UDZIELANIA POMOCY dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku...

Strona 7 z 20

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top