Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Program asystent rodziny na rok 2021

Zmiana wielkości tekstu:

PLAKAT FUNDUSZU PRACY

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773) ogłosił „Program asystent rodziny na rok 2021”, który dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Czytaj więcej: Program asystent rodziny na rok 2021

ZASADY UDZIELANIA POMOCY dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Zmiana wielkości tekstu:

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie, można złożyć ustnie do protokołu poza siedzibą Ośrodka, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być z urzędu za zgodą osoby uprawnionej.

Czytaj więcej: ZASADY UDZIELANIA POMOCY dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku...

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Zmiana wielkości tekstu:

W dniu 9 czerwca br. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, które umożliwiają korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Kart (niezależnie , czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Czytaj więcej: Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Zmiana wielkości tekstu:

Dobry start

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

W dniu 18 czerwca br. zostało opublikowane rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Zmiana wielkości tekstu:

Flaga Polski

Gmina Czernichów uzyskała środki finansowe w kwocie 144 546 zł w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie rozpoczął nabór wniosków do Programu, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu wszelkich aktywności.

Czytaj więcej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Strona 7 z 19

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top