Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Zmiana wielkości tekstu:

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Czytaj więcej: Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Wsparcie psychologiczne dla Społeczności Ukraińskiej

Zmiana wielkości tekstu:

Łącząc się w tych trudnych chwilach ze Społecznością Ukraińską. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie uruchomił wsparcia psychologicznego dla Społeczności Ukraińskiej.

Wsparcie udzielane jest telefonicznie oraz stacjonarnie.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego znajdują się w linku poniżej:

https://oik.krakow.pl/?view=article&id=153:wsparcie-psychologiczne-dla-spolecznosci-ukrainskiej-przebywajacej-w-krakowie-2&catid=8

500+ dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami

Zmiana wielkości tekstu:

Na stronie Ministerstwa pojawił się komunikat na temat 500+, komunikat jest napisany także w języku ukraińskim. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-rodzina-500-i-rodzinny-kapital-opiekunczy

PUNKT POMOCY HUMANITRANEJ

Zmiana wielkości tekstu:

Od dnia 14 marca 2022 r. na terenie Gminy Czernichów działa PUNKT POMOCY HUMANITARNEJ dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.

Punkt zaopatrzony jest w artykuły żywnościowe, higieniczne, środki czystości oraz odzież.

Wydawanie pomocy humanitarnej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 11.00 .

Punkt zlokalizowany jest w budynku Straży Pożarnej w Rusocicach, ul. Wiejska 7 na I piętrze.

W ramach Programu Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 22.02.2022 r. do 28.02.2022 r

Zmiana wielkości tekstu:

W ramach Programu Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 22.02.2022 r. do 28.02.2022 r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie będą udzielać porad w godzinach pracy tut. Ośrodka.

Poniedziałek                           7.30-17.00

Wtorek-Czwartek                    7.30-15.30

Piątek                                    7.30-14.00

Czytaj więcej: W ramach Programu Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 22.02.2022 r. do 28.02.2022 r

Strona 6 z 20

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top