Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

PROGRAM „RODZINA 500+”

Zmiana wielkości tekstu:

rodzina 500

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), na podstawie której będzie realizowany Program „Rodzina 500+”.

Czytaj więcej: PROGRAM „RODZINA 500+”

Rusza grupa korekcyjno – edukacyjna

Zmiana wielkości tekstu:

Z dniem 9 marca 2016 r. rozpoczynają się zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania w/w grupy prowadzone będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.

Czytaj więcej: Rusza grupa korekcyjno – edukacyjna

Informacja z Urzędu do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych

Zmiana wielkości tekstu:

Informacja z Urzędu do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poinformował, że w roku 2016 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19b us.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.).

Czytaj więcej: Informacja z Urzędu do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych

Skrócenie czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie

Zmiana wielkości tekstu:

Zarządzenie Nr GOPS-021/6/15
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czernichowie
z dnia 07 sierpnia 2015 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie.

Czytaj więcej: Skrócenie czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie

„PIERWSZY DZWONEK”

Zmiana wielkości tekstu:

„PIERWSZY DZWONEK”

Gmina Czernichów ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Czytaj więcej: „PIERWSZY DZWONEK”

Strona 21 z 23

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top