Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościZapytania ofertoweZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2021 pn. „Opieka wytchnieniowa”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2021 pn. „Opieka wytchnieniowa”

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  nr 1/2021 z dnia 18.06.2021 r. na: „Opieka wytchnieniowa
prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych (w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  PZP, Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z póź.zm.).

Uzasadnienie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie   VII pkt 9 zapytania ofertowego nr  1/2021 z dnia 18.06.2021 r.

Oferta z najniższą ceną przekracza wysokość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Go to top