Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w CzernichowiePrzejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościZapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 2/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamowienia pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zmiana wielkości tekstu:

Zapytanie ofertowe nr GOPS-271/1-5/21 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamówienia pn. Opieka wytchnieniowa

Zmiana wielkości tekstu:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2/2021 pn. „Opieka wytchnieniowa” z dnia 19.08.2021

Zmiana wielkości tekstu:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2/2021 pn.

„Opieka wytchnieniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2021 z dnia 18.06.2021 r. na: „Opieka wytchnieniowa”

prowadzonepoza ustawą Prawo zamówień publicznych (w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z póź.zm.).

Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w związku z/na podstawie VII pkt 9 zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 18.06.2021 r.

Brak ofert na realizację zamówienia

..…………………………………………………..………………………………………………………………………………………

(opisać okoliczności – jeśli konieczne)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Czernichowie

Anna Romańska

  Przywołać zapisy z zapytania ofertowego uprawniające do unieważnienia postepowania lub przytoczyć okoliczności skutkujące unieważnieniem zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamówienia pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zmiana wielkości tekstu:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamówienia pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 1/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do...

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn. Opieka Wytchnieniowa

Zmiana wielkości tekstu:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr  2/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn.

Opieka Wytchnieniowa

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2021 pn. „Opieka wytchnieniowa”

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  nr 1/2021 z dnia 18.06.2021 r. na: „Opieka wytchnieniowa
prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych (w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  PZP, Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z póź.zm.).

Uzasadnienie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie   VII pkt 9 zapytania ofertowego nr  1/2021 z dnia 18.06.2021 r.

Oferta z najniższą ceną przekracza wysokość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2021 - Opieka Wytchnieniowa

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn. Opieka Wytchnieniowa

 

+ ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

+ ZAPYTANIE OFERTOWE (DOCX)

 

+ UMOWA (PDF)

+ UMOWA (DOCX)

 

Go to top