Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościZapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS-271/3/22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn. Opieka Wytchnieniowa

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr GOPS-271/3/22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn.

Opieka Wytchnieniowa

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS-271/3/22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do...

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS-271/2/22

Zmiana wielkości tekstu:

fo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn.

Opieka Wytchnieniowa

I.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

    1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w ramach Programu ”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na czas nieobecności opiekuna faktycznego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS-271/2/22

Zaproszenie do składania oferty - realizacja usług opieki wytchnieniowej

Zmiana wielkości tekstu:

Zaproszenie do składania oferty

- realizacja usług opieki wytchnieniowej

w ramach  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchniewniowa”- edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania oferty - realizacja usług opieki wytchnieniowej

Zaproszenie do składania oferty - realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zmiana wielkości tekstu:

Zaproszenie do składania oferty

- realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w ramach  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania oferty - realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe 2/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamowienia pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zmiana wielkości tekstu:

Zapytanie ofertowe nr GOPS-271/1-5/21 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamówienia pn. Opieka wytchnieniowa

Zmiana wielkości tekstu:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2/2021 pn. „Opieka wytchnieniowa” z dnia 19.08.2021

Zmiana wielkości tekstu:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2/2021 pn.

„Opieka wytchnieniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2021 z dnia 18.06.2021 r. na: „Opieka wytchnieniowa”

prowadzonepoza ustawą Prawo zamówień publicznych (w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z póź.zm.).

Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w związku z/na podstawie VII pkt 9 zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 18.06.2021 r.

Brak ofert na realizację zamówienia

..…………………………………………………..………………………………………………………………………………………

(opisać okoliczności – jeśli konieczne)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Czernichowie

Anna Romańska

  Przywołać zapisy z zapytania ofertowego uprawniające do unieważnienia postepowania lub przytoczyć okoliczności skutkujące unieważnieniem zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamówienia pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zmiana wielkości tekstu:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamówienia pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 1/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do...

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn. Opieka Wytchnieniowa

Zmiana wielkości tekstu:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr  2/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn.

Opieka Wytchnieniowa

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do...

Strona 1 z 2

Go to top