Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

RODO

Klauzula informacyjna

Zmiana wielkości tekstu:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie.

2. W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz aktów prawnych szczególnych na podstawie, których działają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Każda osoba zainteresowana posiada prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia - RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe co do zasady, (poza prawnie uzasadnionymi przypadkami) nie będą przekazane do państw UE i państw trzecich.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. złożenie stosownego wniosku) jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne lecz może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

………………………………….

/data i podpis/

Go to top