UTRZYMANIE OŚRODKA

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

Zgodnie z art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Gmina Czernichów corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych.

W roku 2022 wysokość dotacji wynosi 88 307 zł, środki własne na realizację powyższego zadania ujęte w budżecie Gminy Czernichów to 1 450 201 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 538 508 zł