Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościO ośrodkuŚwiadczenia rodzinne
Zmiana wielkości tekstu:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

+ Ogłoszenie o naborze z dnia 23.04.2019 r. - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

+ Ogłoszenie o naborze z dnia 23.04.2019 r. - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

+ Ogłoszenie naborze z dnia 26.11.2018 r.

+ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 + Zarządzenie Nr GOPS-021/24/18 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie z dnia 11 grudnia 2018 r.
W sprawie: zmiany składu komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie.

 

  • Bogusława Faron:

Pracownik obsługuje miejscowości:  Kamień, Rusocice, Rybna, Przeginia Duchowna, Czułówek   

Pokój  112     

tel. 012-270-21-04

tel. wew. 116

lub 12-270-24-62

  • Katarzyna Stańko - Lichoń:

Pracownik obsługuje miejscowości: Czernichów, Kłokoczyn, Przeginia Narodowa, Wołowice, Dąbrowa Szlachecka, Nowa Wieś Szlachecka, Zagacie

Pokój  112     

tel. 012-270-21-04

tel. wew. 116

lub 12-270-24-62

  • WAŻNE INFORMACJE:

+ ŚWIADCZENIA RODZINNE

+ BECIKOWE

+ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE

+ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 


WNIOSKI DO POBRANIA

+ OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE

+ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

+ OŚWIADCZENIE

+ ''WNIOSEK ,,ZA ŻYCIEM''

+ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

+ OŚWIADCZENIE O DOCHODACH UTRACONYCH Z POWODU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19


 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

+ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES 2019/2021

   (ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO)

 


 

 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

+ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

+ ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYT.UR.SIĘ DZIECKA

+ Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres...

 


 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

+ OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM

+ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO


 

ZASIŁEK RODZINNY

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TYMCZASOWYM ZAMELDOWANIU UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH

+ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

+ ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU ZASIŁKU RODZINNEGO

+ Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres...

 


 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM

+ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

+ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

+ ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

+ Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres...

 


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

+ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO


DOBRY START

+ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

+ ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

 

Go to top