Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualności

Aktualności

WEBINARIA DLA SENIORÓW

Zmiana wielkości tekstu:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego realizuje projekt edukacyjny - Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR. W ramach projektu prowadzona jest działalność szkoleniowa, wydawnicza oraz programy edukacyjne, takie jak podcast UKNF „Finanse pod nadzorem” oraz konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. 

Czytaj więcej: WEBINARIA DLA SENIORÓW

Informacja dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – zmiana wzoru wniosku.

Zmiana wielkości tekstu:

W dniu 3 maja 2023r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi ( Dz. U z 2023 poz. 838).

Do pobrania (PDF)

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA

Zmiana wielkości tekstu:

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA

Kraków: 14-DNIOWY POBYT DLA SENIORÓW

Jest to Bezpłatny Projekt Unijny realizowany na obszarze Miasta Krakowa i okolic skierowany do Seniorów.

- Kliknij po więcej informacji (PDF)

- PLAKAT (PDF)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r.

Zmiana wielkości tekstu:

W ramach Programu Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie będą udzielać porad w godzinach pracy tut. Ośrodka.

Poniedziałek - 7.30-17.00

Wtorek-Czwartek - 7.30-15.30

Piątek - 7.30-14.00

 

Starszy dyplomowany pracownik socjalny Maria Wrona

Tel. 517 441 643

12 270 21 04 wew. 139

12 256 10 97

Miejscowości: Rybna, Czułówek

 

Starszy dyplomowany pracownik socjalny Danuta Buczek

Tel. 517 441 619

12 270 21 04 wew. 117

1 256 10 97

Miejscowości: Czernichów, Kłokoczyn, Przeginia Narodowa

 

Pracownik socjalny mgr Agnieszka Drewnicka

Tel. 517 441 531

12 270 21 04 wew. 139

12 256 10 97

Miejscowości: Rusocice, Dąbrowa Szlachecka, Przeginia Duchowna

 

Starszy pracownik socjalny mgr Katarzyna Wojtacha-Pierz

Te. 517 441 703

12 270 21 04 wew. 117

12 256 10 97

Miejscowości: Kamień, Zagacie

 

Specjalista pracy z rodziną mgr Małgorzata Kubas - Szczypczyk

Tel. 517 441 671

12 270 21 04 wew. 117

12 256 10 97

Miejscowości: Wołowice, Nowa Wieś Szlachecka

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Czernichowie informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 20 lutego 2023 roku do 26 lutego 2023 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy
jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych
przestępstwem.
W Sądzie Okręgowym w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w paw. K w sali 22 w dniach od 20 lutego 2023 roku do 24 lutego 2023 roku, dyżury będą odbywały się w godz. 08:00 – 15:00. Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, a finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości znajdują się informacje o miejscach, w których udzielana jest pomoc:


https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

DODATEK do gazu 2023 r.

Zmiana wielkości tekstu:

„Dodatek do gazu 2023r” - to popularna nazwa refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo w 2023r. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r do dnia 31 grudnia 2023r

Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB , o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r poz 438 z późn. Zm. ) do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022r albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków , o których mowa w art.. 27g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj więcej: DODATEK do gazu 2023 r.

Strona 9 z 27

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top