Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Dyżur ZUS

Zmiana wielkości tekstu:

Dyżur ZUS

Zapraszamy na dyżur telefoniczny
Temat: Zasady przeliczenia świadczeń emerytalnych – rentowych
(emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy).
Termin: 1 lutego 2023 r. (środa)
godz. 10.00 - 12.00
Numer telefonu: 12 42 46 269
Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem. W szczególności wyjaśni:
1. Kiedy możesz skorzystać z przeliczenia emerytury;
2. Kiedy możemy przeliczyć świadczenie, jeżeli po jego przyznaniu nie byłeś aktywny zawodowo;
3. Kiedy możemy przeliczyć świadczenie, jeżeli po jego przyznaniu byłeś aktywny zawodowo.

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top