Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościINFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Zmiana wielkości tekstu:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie,
os. Krakowiaków 46 jest finansowany ze środków budżetu państwa i prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie jest placówką zapewniającą pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym pomoc w formie schronienia osobom, które nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania ze względu na przemoc w rodzinie.

Pobyt w Ośrodku trwa do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Przyjmujemy osoby doświadczające przemocy w rodzinie
z terenu całego kraju. Pomoc świadczona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259)
.

W SOW pomoc jest udzielana poprzez zapewnienie całodobowego schronienia pełnoletniej osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod opieką tej osoby. W celu przyjęcia do ośrodka nie jest wymagane skierowanie ani decyzja administracyjna. Specjalistyczna pomoc oraz pobyt w placówce jest bezpłatny.

SOW świadczy specjalistyczną pomoc w zakresie: poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, pomoc w dotarciu do placówek medycznych. Przyjęcia osób doświadczających przemocy w rodzinie do SOW odbywają się całodobowo.

Pracownicy SOW świadczą również pomoc w formie ambulatoryjnej osobom niezamieszkującym w placówce, z terenu całej Polski. Ta forma pomocy również jest bezpłatna.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia oraz świadczonej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zapraszam do kontaktu z pracownikami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie os. Krakowiaków 46, 31-946 Kraków tel. 12 425 81 70, 606 618 014, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top