Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościGminny Zespół Interdyscyplinarny w Czernichowie przekazuje linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Czernichowie przekazuje linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną.

Zmiana wielkości tekstu:

W związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 18 maja 2022 roku (znak: DPS-II.4110.1.5.2022.AM), przekazuję linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące
kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”
zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:


- wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI


- wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI


- polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)


https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy


- angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)

https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top