Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościZmiany w Karcie Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Zmiana wielkości tekstu:

W dniu 9 czerwca br. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, które umożliwiają korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Kart (niezależnie , czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Aplikacja mObywatel jest tzw. cyfrowym portfelem na dokumenty i usługi.

Od 9 czerwca nie składa się już wniosków o domówienie elektronicznej formy karty. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych Członków rodziny a aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

W aplikacji mObywatel znajduje się link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr, na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

Zmianie uległy również opłaty za wydanie duplikatu i za domówienie tradycyjnej formy Karty i od 9 czerwca wynoszą 10 zł.

+ Informacja o osobach które będą mogły wyświetlić kartę elektroniczną (PDF)

+ Oświadczenie odotyczące władzy rodzicielskiej (PDF)

+ Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (PDF)

+ Oświadczenie o pozostaniu w sotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (PDF)

+ Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu (PDF)

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top