Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w CzernichowiePrzejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualności„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Zmiana wielkości tekstu:

Flaga Polski

Gmina Czernichów uzyskała środki finansowe w kwocie 144 546 zł w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie rozpoczął nabór wniosków do Programu, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu wszelkich aktywności.

Głównym celem Programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Uczestnik Projektu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1 dokumentów niezbędnych do udziału w Programie:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. (DOCX)
 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
 3. Klauzula informacyjna  (DOCX)– podpisana. 

Dokumenty w formie papierowej dostępne są również w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu.

Szczegółowe informacje w sprawie Programu można uzyskać pod nr telefonu

12 12 256 97 lub 12 270 21 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji dotyczących Programu można znaleźć na stronie : https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top