Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w CzernichowiePrzejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualności„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Zmiana wielkości tekstu:

Flaga Polski

Gmina Czernichów pozyskała środki finansowe w kwocie 57 201 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Jest to Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z Programu proszone są o składanie niezbędnych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło  w grudniu 2020 roku program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Gmina Czernichów uzyskała wsparcie w kwocie 57 201 zł, w tym na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy na realizację usług opieki w miejscu zamieszkania kwota 56 080 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności które mają niepełnosprawność sprzężoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeżeli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas osoba kwalifikuje się do opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1 dokumentów niezbędnych do udziału w Programie:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 (DOCX)
  2. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM (DOCX)
  3. Informacje do oceny wg. skali FIM (DOCX)
  4. Kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
  5. Klauzula informacyjna – podpisana (DOCX)

Nabór wniosków jest otwarty – do wyczerpania limitu

Szczegółowe informacje w sprawie Programu można uzyskać pod nr telefonu

12 12 256 97 lub 123 270 21 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Dokumenty w rmie papierowej dostępne są również w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów

Więcej informacji na temat Programu pod:linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top