Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościOpieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku

Zmiana wielkości tekstu:

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie programu „Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim realizowana będzie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 roku.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać bezpośrednio w PCPR a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana poprzez zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu opieki w zorganizowanym turnusie odciążeniowym. Turnus odciążeniowy  polega na zapewnieniu dziecku całodobowej opieki lub zapewnieniu dziecku opieki w trybie dziennym w szczególności poprzez:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby,
c) opiece medycznej,
d) opiece higienicznej,
e) niezbędnej pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych,
f) kontaktach z otoczeniem,
g) miejscu pobytu wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,
h) wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi,
i) utrzymanie czystości,
j) zapewnieniu organizacji czasu wolnego.

Adresatami programu są: rodzice i  opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Z pobytu na turnusie odciążeniowym, który może trwać 10  dni mogą skorzystać raz w roku nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci, po uprzednim zakwalifikowaniu ich przez zespół specjalistów – organizatora  opieki wytchnieniowej. O zakwalifikowaniu dziecka pod względem medycznym i możliwości zapewnienia mu opieki decydują służby medyczne organizatora. Turnusy organizowane będą w formie całodobowej lub dziennej. Turnusy dzienne odbywać się będą  przez cały tydzień, w godz. 8.00-18.00. Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka w turnusie całodobowym lub dziennym jest bezpłatne.

+ WNIOSEK DO POBRANIA (PDF)

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top