Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościRusza grupa korekcyjno – edukacyjna

Rusza grupa korekcyjno – edukacyjna

Zmiana wielkości tekstu:

Z dniem 9 marca 2016 r. rozpoczynają się zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania w/w grupy prowadzone będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.

Zajęcia grupy odbywać się będą raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmie 60 godzin dydaktycznych (15 spotkań). Grupa korekcyjno – edukacyjna przeznaczona jest dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie i będzie miała charakter półotwarty (w trakcie trwania grupy, osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa będą mogły rozpocząć w/w formę oddziaływań). Odziaływania korekcyjno – edukacyjne mają formę zarówno spotkań grupowych, jak również konsultacji indywidualnych.

Podstawowym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana zachowań i postawa osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców przed stosowaniem przemocy oraz zwiększenie ich zdolności do kontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Procedura kwalifikacyjna osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach będzie prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez cały rok.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod telefonami

(12) 210-09-76 wew. 410

500-141-746

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top