Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościPodsumowanie działań podejmowanych w ramach projektu oraz wysłuchanie opinii uczestników projektu

Podsumowanie działań podejmowanych w ramach projektu oraz wysłuchanie opinii uczestników projektu

Zmiana wielkości tekstu:

W dniu 18 grudnia 2013 r.  odbyło się spotkaniu podsumowujące realizację projektu „Twój Czas – Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych Osób W Gminie Czernichów”.

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Spotkanie odbyło się w Restauracji Szafran a jego celem było:
•    podsumowanie działań podejmowanych w ramach projektu,
•    wysłuchania opinii uczestników projektu,
W opinii większości uczestników projektu  udział w projekcie to pozytywne doświadczenie, które nie tylko pozwoliło im poszerzyć swój zakres wiedzy i umiejętności ale przyczynił się do nawiązania przyjaźni, którą mają zamiar kontynuować także po zakończeniu projektu. Bardzo pozytywnie ocenili warsztaty prawno-społeczne gdyż mimo, iż są osobami niepełnosprawnymi nie posiadali wiedzy o swoich prawach i uprawnieniach, które mają zamiar w przyszłości wykorzystać. Również zajęcia rozwijające ich zdolności twórcze były dla nich dużym zaskoczeniem. Pokazały że pomimo niepełnosprawności potrafią robić rzeczy o które samych siebie nie podejrzewali.
Uczestnicy projektu bardzo miło wspominali jednodniowy wyjazd zwłaszcza warsztaty pisania gęsim piórem oraz rejs po Wiśle. Wszyscy stwierdzili, że pomimo, iż mieszkają tak blisko Krakowa i Tyńca nigdy udało się im poznać tych miejsc od strony, którą zobaczyli na jednodniowym wyjeździe.  Stwierdzili również, że częsty kontakt z pracownikami socjalnymi pozwolił im na spojrzenie na tę grupę zawodową z innej perspektywy.  Uczestnicy projektu, którzy zostali skierowani do udziału w projekcie z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego dopytywali się co  mają robić w dalszej kolejności. Zostali poinformowaniu o dalszych krokach.
    Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku.

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top