Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościW dniu 30 sierpnia 2013 r., uczestnicy projektu zwiedzali Kraków oraz jego okolice

W dniu 30 sierpnia 2013 r., uczestnicy projektu zwiedzali Kraków oraz jego okolice

Zmiana wielkości tekstu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Twój czas – Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów”

Od maja tego roku trwają szkolenia w ramach projektu systemo¬wego realizowanego przez Gminę Czernichów/Gminny Ośrodek Po¬mocy Społecznej w Czernichowie w ramach Programu Operacyj¬nego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Pod¬działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Jednym z zaplanowanych działań w ramach projektu był jednodniowy wyjazd integracyjno – rekreacyjno – turystyczny dla uczestników projektu oraz osób z otoczenia.
W dniu 30 sierpnia 2013 r., uczestnicy projektu zwiedzali Kraków oraz jego okolice.  Wspól¬ny wyjazd miał na celu zintegrować uczestników projektu, pokazać alternatywne formy spędzania wolnego czasu, pozytywnie wypły¬nąć na relację miedzy członkami poszczególnych rodzin. W trakcie jednodniowego wyjazdu uczestnicy projektu i osoby z ich otoczenia mogli skorzystać z takich atrakcji jak rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie  Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, ogród zoologiczny w Krakowie. 

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top