Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościW dniu 18 października 2014 r., uczestnicy projektu zwiedzali w Inwałdzie Park Miniatur

W dniu 18 października 2014 r., uczestnicy projektu zwiedzali w Inwałdzie Park Miniatur

Zmiana wielkości tekstu:


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Twój czas – Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów”

 W czerwcu 2014 roku rozpoczęły się szkolenia, warsztaty oraz treningi w ramach projektu systemo¬wego realizowanego przez Gminę Czernichów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Jednym z zaplanowanych działań w ramach projektu był jednodniowy wyjazd integracyjno – rekreacyjno – turystyczny dla uczestników projektu oraz osób z otoczenia.
W dniu 18 października 2014 r., uczestnicy projektu zwiedzali w Inwałdzie Park Miniatur.  Wspól¬ny wyjazd miał na celu zintegrować uczestników projektu, pokazać alternatywne formy spędzania wolnego czasu, pozytywnie wypły¬nąć na relację miedzy członkami poszczególnych rodzin. W trakcie jednodniowego wyjazdu uczestnicy projektu i osoby z ich otoczenia mogli  zobaczyć najsłynniejsze budowle i miejsca na świecie oraz Polsce w wydaniu zminiaturyzowanym. Jednoczenie mogli dowiedzieć się o tych miejsca ciekawych historii, które serwował przewodnik grupy.

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top