Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościOgłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym w ramach PO KL

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym w ramach PO KL

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ogłasza I etap rekrutacji do udziału w projekcie „Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc:  – 30 osób

Czas trwania projektu:  01.01.2014 – 31.12.2014

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

•    zamieszkują na terenie gminy Czernichów,
•    osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
•    osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
•    osoby w wieku aktywności zawodowej 15-64 lat
•    osoby z rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko.

Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 111

Osoby odpowiedzialne za przebieg rekrutacji :

Izabela Socha, Katarzyna Dziedzic-Sroka, Katarzyna Wojtacha

Dodatkowe informację na temat Projektu można uzyskać pod tel. 12 270 21 57 lub poprzez osobisty kontakt z każdym pracownikiem Ośrodka.

Rekrutacja trwać będzie do 28-02-2014 r.

Do dnia 07-03-2014 r. zostanie ustalona ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie a osoby zostaną powiadomione telefonicznie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodatkowo w trakcie trwania całego projektu będzie odbywać się rekrutacja ciągła, która zapewni ciągłość projektu w przypadku dużej rotacji uczestników projektu.

Czernichów, dnia 2014-01-13

 

 

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top