Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

NOWE UPRAWNIENIA DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

Zmiana wielkości tekstu:

Uchwalona przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. zamraża ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do określonego limitu zużycia. Limit dla posiadaczy KDR wyniesie 3000 kWh rocznie (limit podstawowy dla wszystkich: 2000 kWh rocznie a dla gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną – 2600 kWh). W ustawie przewidziano różne warianty uzyskania prawa do limitu, w zależności od czasu uzyskania Karty Dużej Rodziny. Posiadacze KDR w dniu wejścia w życie ustawy oraz osoby, które uzyskają KDR do końca 2022 r. będą miały prawo do całego limitu 3000 kWh. Natomiast dla tych, którzy otrzymają Kartę w 2023 r. limit zużycia prądu będzie zmniejszony proporcjonalnie do liczby miesięcy, rozpoczynając od miesiąca w którym otrzymali KDR. Uzyskanie ww. uprawnień będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego oświadczenia (z numerem Karty i jej kopią) do zakładu energetycznego.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zachęca do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez osoby uprawnione - do końca 2022 r.

Prawo do jej posiadania mają wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Chodzi nie tylko o biologiczną matkę lub ojca, ale również rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Jednocześnie także i dzieci z wielodzietnych rodzin mają prawo ubiegać się o przyznanie karty dużej rodziny. Wniosek mogą złożyć:

  • do 18. roku życia,
  • do 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, jeśli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania karty jest to, by w chwili składania wniosku w rodzinie było co najmniej troje dzieci spełniających powyższe wymogi. 

Gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.

Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, która drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Druki o wydanie Kardy Dużej Rodziny można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie (pok. 111, 114) lub na stronie internetowej Ośrodka w zakładce – KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zmiana wielkości tekstu:

Szanowni Państwo!

Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa na zlecenie Gminy Czernichów, realizuje badania społeczne na rzecz utworzenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych". W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

https://ankietaczernichow.webankieta.pl/

Termin wypłaty dodatku węglowego

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie jako realizator ustawy o dodatku węglowym informuje, że począwszy od przyszłego tygodnia będą realizowane wypłaty dodatku węglowego sukcesywnie według kolejności wpłynięcia wniosków oraz po pozytywnej weryfikacji wniosku, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku węglowym.

Prosimy również śledzić swoje skrzynki e-mailowe podane we wniosku, ponieważ przed wypłatą dodatku węglowego na powyższą skrzynkę zostanie przesłana informacja o podjętym rozstrzygnięciu w powyższej sprawie.

Jednocześnie podkreślamy, że informacje co do terminu realizacji wypłat nie będą podawane telefonicznie.

Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją

Zmiana wielkości tekstu:

rpo

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich – konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska 16 września 2022 r. godz. 11.00 – 15.00.

Porozmawiamy o ważnych sprawach osób chorujących i ich bliskich. Poszukamy sposobów, jak wspólnie działać na rzecz środowiska osób żyjących z otępieniem. Tematy konferencji: Pomoc samorządu dla chorych i opiekunów osób z otępieniem; Jak wygląda opieka w warunkach domowych; Jak wygląda opieka w dziennych domach pobytu; Jak wygląda opieka nad chorym w domach opieki całodobowej; Sytuacja chorego i opiekuna w kontekście zachodzących zmian zdrowotnych i psychologicznych. Jak chory leżący wpływa na życie rodzinne; Dostępne formy opieki w domu pacjenta; Rola grup wsparcia dla opiekunów osób z demencją w końcowej fazie choroby – model Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego; Osoby żyjące z demencją i ich opiekunowie rodzinni w Polsce i innych krajach. Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Zapraszamy każdą osobę zainteresowaną tematem do wzięcia udziału w konferencji poprzez łącza internetowe, wystarczy wejść na link: https://youtu.be/rW0vNwqfY2U Na zgłoszenie chęci udziału w transmisji czekamy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mamy dają radę

Zmiana wielkości tekstu:

Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.

+ PLAKAT (PDF)

Strona 1 z 19

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top